CUKRBLIK 2009

Současná chemie a biochemie sacharidů

Masarykova univerzita Brno — MBÚ AV ČR Praha — VŠCHT Praha

Pod záštitou České společnosti chemické

 

pořádají

 

 

Jednodenní mezinárodní workshop

 

CUKRBLIK 2009

 

aneb Současná chemie a biochemie sacharidů

 

 dne 16. dubna 2009 v kongresových prostorách hotelu Continental Brno

Informace z předešlého workshopu Cukrblik 2007

Oficiální e-mail workshopu:  setkani@chemi.muni.cz

 

Doc. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Ústav biochemie a Národní centrum pro výzkum biomolekul, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
tel.: 549498166, fax: 549492690, e-mail: michaw@chemi.muni.cz

 

Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

Národní centrum pro výzkum biomolekul, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
tel.: 549494949, fax: 549492556, e-mail: michaw@chemi.muni.cz

 

Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

Ústav chemie přírodních látek, VŠCHT, Technická 5, 166 10 Praha 6
tel.: 224 354 283,  e-mail: Jitka.Moravcova@vscht.cz

 

Prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc.

Laboratoř biotransformací MBÚ, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
tel.: 296 442 510, e-mail: kren@biomed.cas.cz

Kontakt:

přihláška ke stažení