Základní informace

Vážení přátelé,

dovolte nám, abychom Vás pozvali do Brna na další ročník  workshopu Současná chemie a biochemie sacharidů—CUKRBLIK 2009. Jednacím jazykem workshopu je angličtina.

Konference proběhne ve čtvrtek 16. dubna 2009 v konferenčních prostorách hotelu Continental, Kounicova, 5, Brno. Registrace účastníků bude možná od 8:00 ve vestibulu. Slavnostní zahájení bude v 9:00 hod. a  ukončení je plánováno cca v 18 hod.  Workshop navazuje na dvoudenní konferenci XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, která bude probíhat na témže místě v úterý 14. a středu 15. dubna  2009.

Organizační informace

Účastnický poplatek činí  200 Kč pro studenty, 400 Kč pro členy České společnosti chemické a 500 Kč pro ostatní. Poplatky zahrnují náklady na sborník, občerstvení během konference, pronájem konferenčních prostor a další výdaje spojené s pořádáním konference.

Pro  účastníky, kteří se zúčastní obou akcí (Setkání BMB i Cukrblik 2009), činí celkový účastnický poplatek 450 pro studenty, 750 pro členy České společnosti pro Biochemii a molekulární biologii nebo České společnosti chemické 750 Kč, pro ostatní 1000 Kč.

Díky zákonu o DPH musí být na všechny příjmy vystavena faktura, ve kterém bude uvedeno IČO příp. DIČ plátce a z konferenčních poplatků následně odvádíme příslušné DPH. Na základě závazné přihlášky Vám bude zaslána přímo faktura k zaplacení

Proto se v závazné přihlášce vyskytují fakturační údaje, které jsou nutné vyplnit vždy i pokud Vaše organizace není  plátcem DPH. Vždy  je nutná kompletní fakturační adresa. V případě, že nebudete platit poplatky nebo je vyúčtovávat přes Vaši domovskou instituci, pak je místo těchto údajů povinné doplnění adresy trvalého bydliště.

Je možné sdružovat platby za pracoviště, pro tyto účely je v závazné přihlášce zřízena položka o počtu účastníků a jejich jménech, takže za fakturu bude odpovídat jedna osoba a ostatní pak jen mohou uvést na ni odkaz.

Závaznou přihlášku pošlete nejpozději do středy 22. března 2009 na adresu konference setkani@chemi.muni.cz.

 

CUKRBLIK 2009

Současná chemie a biochemie sacharidů