Projekty

Studenti

Publikace

Granty

Spolupráce

Foto

Užitečné linky

Kontakt

Domů

Bc. Studium

2003/2004

¨     Jindra Musilová „Využití CE v klinické biochemii“

¨     Jiří Němec „Metoda EMMA – teoretické základy“

¨     Jan Šilhavá „Metoda EMMA – aplikační možnosti“

Mgr. Studium

1996/1998

¨     Hana Slezáková „Využití afinitní precipitace při purifikaci enzymů“

¨     Hana Mašlaňová  „Stanovení biologických thiolů pomocí CE“

1997/1999

¨     Pavel Bouchal „Stanovení enzymové aktivity rhodanasy bakterie Thiobacilus ferrooxidans pomocí CE“

1998/2000

¨     Petra Ševčíková Využití CE pro stanovení biologicky aktivních látek v léčivých rostlinnách“

¨     Leona Kvasničková „Využití CEC pro stanovení lignanů v schizandře činské“

1999/2001

¨     Soňa Nováková „Studium enzymů sirného metabolismu pomocí CE“

¨     Hanka Štěrbová „Využití MEKC pro stanovení lignanů v schizandře činské“

2000/2002

¨     Lenka Šnajdrová „Separace bakteriálních buněk pomocí CE“

¨     Marta Zeisbergerová „IEF v chipovém formátu“ (VÚIACH)

2001/2003

¨     Magdalena Telnarová „Studium haloalkandehalogenasy pomocí metody EMMA“

¨     Mirka Vázlerová „Automatizace v CEC“

2002/2004

¨     Katka Papežová „Studium enzymů pomocí metody EMMA“

¨     Zdeňka Šišková „Stanovení aktivity GST pomocí elektromigračních metod“

¨     Marta Šránková „Separace mikrocystinů pomocí elektromogračních metod“

PhD. Studium

¨     Petra Ševčíková „Využití CE pro stanovení biologicky aktivních látek“  (2001 - 2003)

¨     Soňa Nováková – Vytisková „Využití metody EMMA pro studium enzymů“ (2002 - )

¨     Marta Zeisbergerová  „Využití elektromigračních migračních metod v proteomice (2003 - )

¨     Jiří Konečný „Studium cytochromu P 450 pomocí elektromigračních metod (2004 - )

Laboratoř bioanalytické chemie