Integrovaný kurz biochemie pro odborné a učitelské studium

Ústav biochemie přírodovědecké fakulty MU v Brně

 

Animace a videosekvence

 

Aminokyseliny a bílkoviny

            Základní vlastnosti aminokyselin    Sekundární struktura proteinů    Allosterické chování hemoglobinu    HbS a jeho projevy

 

Nukleové kyseliny a proteosyntéza

            Centrální dogma    Replikace    Replikace-sled    Transkripce    Translace   Translace1+Translace2   Translace-interaktivní 

            Syntéza bílkovin    Skládání bílkovin    Skládání bílkovin - interaktivní    Transport proteinu do mitochondrií    Polymerázová řetězová reakce

 

Sacharidy

            Důkaz redukujících sacharidů    Glykolýza    Glukoneogeza    Coriho cyklus    Regulace glykogenolýzy    Oxidační dekarboxylace pyruvátu

 

Lipidy

            Tvorba micel        Model bimolekulární vsrtvy - gel        Dynamika acylů        Dynamika membrány        Cytoplasmatická membrána

            Fluidita membrány        Metabolismus tuků        Acylkarnitinový transport

 

Metabolismus

            Přehled metabolismu

 

Enzymy

            Reakční energie    Vazba substrátu        Reakční mechanismus serinových proteáz        Katalytický účinek chymotrypsinu

            Inhibice enzymů   

 

Citrátový cyklus

            Od glykolýzy k TCA      Citrátový cyklus interaktivní       Citrátový cyklus - kviz        Výtěžek citrátového cyklu

 

Biologické oxidace a bioenergetika

            Respirace-typy      Elektronový transport a oxidační fosforylace     Oxidační fosforylace1 - interaktivní2    Mechanismus tvorby ATP  

            ATP-syntasa     Model F1

 

Fotosyntéza

            Přehled etap a reakcí

 

Membránový transport

            NaK-pumpa        Přenos HCl do žaludku        Exocytoza       

 

Isoprenoidy

         Cholesterol - syntéza a funkce

 

Regulace metabolismu

        Přenos signálu        Funkce neutrotransmiterů

 

Fysiologická biochemie

            Struktura buněk        Funkce orgánů        Svalový stah        Cyklus rhodopsinu