1. Úvod

 

 

 

Biochemie  je chemická disciplína, která studuje chemické složení živé hmoty a chemické i další procesy, které v ní probíhají.Je hraniční vědní disciplínou mezi chemií a biologií, zkoumá biologické objekty chemickými i fysikálními metodami

 

Historie

 

Rozvoj biochemie souvisí s rozvojem chemie přírodních látek, původně součástí organické chemie. Mezníky tohoto vývje je možno spatřovat v syntéze močoviny z kyanatanu amonného - F. Wöhler v r. 1828. V r. 1897 prokázali bratři Eduard a Hans Buchnerové, že bezbuněčný extrakt kvasinek katysuje fermentaci.

Samotný pojem biochemie užil poprvé Hoppe-Seyler v r. 1903.

 

 

 

Biochemie dnes

 

Postupný rozvoj biochemie nabýval na intensitě a objem poznatků rostl tak, že se postupně samotný obor rozděloval na jednotlivé části.

 

Z obecného hlediska můžeme rozdělit biochemii na

-         statickou

-         dynamickou

 

Z hlediska jednotlivých oblastí studia a pochodů se biochemie zabývá

-         popisem a analýzou látkového složení živých soustav

-         chemickými procesy i příbuznými pochody (transport)

-         energetickým metabolismem

-         organisačními vztahy a regulací

-         přenosem informace v živých systémech (autoreprodukce, dědičnost)

 

Další dělení zahrnuje vedle obecné biochemie (základní, teoretické) též řadu aplikací. Aplikovaná biochemie

-         lékařství

-         biotechnologie

-         potravinářská biochemie

-         další aplikace