3. Aminokyseliny

 

 

Základní struktura aminokyselin

 

 

Dají se charakterizovat jako α-aminokyseliny obecné struktury

 

 

 

kde R je substituent dávající aminokyselině její další vlastnosti (viz níže).

 

Pro všechny R s výjimkou R=H platí, že aminokyseliny mají alespoň jeden asymetrický uhlík a mohou se vyskytovat jako enantiomery L- (S-) nebo D- (R-). Nejjednodušší aminokyselinou mající asymetrický uhlík je alanin.

 

 

 

 

 

Vzorce L- a D-alaninu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modely L- a D-aminokyselin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Posice skupin v enantiomeru řady  L- (S-)

 

 

 

ACIDOBAZICKÉ vlastnosti

 

 

 

 

 

 

 

Izoelektrický bod    

 

 

 

 

 

Tabulka pK

Skupina

pK

Skupina

pK

Skupina

pK

a COOH

1.8 - 2.5

b COOH

3.9

g COOH

4.1

a NH2

9 - 10

e NH2

10.8

guanidin

12.5

imidazol

6.0

SH

8.3

OH

10.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Názvy a zkratky kódovaných aminokyselin

 

 

 

 

 

Sumární přehled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volně se vyskytující aminokyseliny a jejich deriváty

 

b alanin

ornitin a citrulin

g aminomáselná

antibiotika - azaserin, cykloserin, chloramfenikol

nervové mediátory - DOPA, dopamin, adrenalin

hormony - thyroxin, trijodthyronin