8. Sacharidy

 

 

Monosacharidy

 

Definice monosacharidů – polyhydroxyaldehydy (ketony)

 

-         funkční skupiny (alkoholické, karbonylové – na C1 nebo C2)

-         počet uhlíků (nejvýznamnější 5 a 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Základní sloučeniny monosacharidové řady aldos a ketos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Asymetrická centra aldos a ketos

 

 

 

Přehled D-aldos

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biochemicky významné monosacharidy:

 

 

Triosy              - glyceraldehyd, dihydroxyaceton

Tetrosy            - threosa, erythrosa

Pentosy            - ribosa, deoxyribosa

Hexosy            - glukosa, manosa, galaktosa, fruktosa

Heptosa           - sedoheptulosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deriváty monosacharidů

 

Oxidace :

 

A. Mírná  Þ aldehydická skupina ® karboxylovou skupinu

ALDONOVÉ  KYSELINY - glukosa ®  k. glukonová

 

B. Specifická Þ primární OH skupina ® karboxylovou skupinu

URONOVÉ  KYSELINY - glukosa ® k. glukuronová

 

C.  Silná Þ aldehydická skupina + primární OH skupina

ALDAROVÉ  KYSELINY - glukosa ® k. glukarová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba laktonů u aldonových a uronových kyselin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redukce :

mírná Þ karbonylová skupina ® hydroxy skupinu

POLYHYDROXYALKOHOLY - ALDITOLY -itol

 

 

 

Deoxycukry - OH skupina nahrazena H              

 

 

 

Aminocukry - OH skupina nahrazena NH2 skupinou

 

 

 

 

Sialové kyselina - kondenzace N-acetylmanosaminu + pyruvátu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glykosidy :

 

glykosidická vazba - OR, SR, NR - specificky štěpí glykosidasy

 

 

 

O - a -D - glukopyranosyl (1®4) - a -D – glukopyranosa

 

 

 

 

O - a -D - glukopyranosyl (1®1) - a -D – glukopyranosid

 

 

O - a -D - glukopyranosyl (1®2) - b - D – fruktofuranosid

 

 

 

O - b -D - galaktopyranosyl (1®4) - b -D – glukopyranosa

 

 

 

O - b -D - glukopyranosyl (1®4) - b -D - glukopyranosa