9. Glykosidy, oligo- a polysacharidy

 

 

 

 

 

glykosidická vazba - OR, SR, NR - specificky štěpí glykosidasy

 

 

 

O - a -D - glukopyranosyl (1®4) - a -D – glukopyranosa

 

 

 

 

O - a -D - glukopyranosyl (1®1) - a -D – glukopyranosid

 

 

O - a -D - glukopyranosyl (1®2) - b - D – fruktofuranosid

 

 

 

O - b -D - galaktopyranosyl (1®4) - b -D – glukopyranosa

 

 

 

O - b -D - glukopyranosyl (1®4) - b -D - glukopyranosa