11. Lipidy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfatidyl etanolamin - kefalin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bimolekulární vrstva polárních lipidů

 

 

 

 

Molekulové složení membrán

Membrána

proteiny

%

lipidy

%

sacharidy

%

cytoplazmatická

49

43

8

jaderná

59

35

2

mitochondriální vnější

52

46

2

mitochondriální vnitřní

76

23

1

myelinová

18

79

3

 

 

 

 

 

                    

Lipid (%)

erythrocyt

myelin

mitochondrie

E.coli

fosfatidylcholin

19

10

39

0

fosfatidylethanolamin

18

20

27

65

fosfatidylglycerol

0

0

0

18

kardiolipin

0

0

23

12

sfingomyelin

18

9

0

0

glykolipidy

10

26

0

0

cholesterol

25

26

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fluidně mozaikový model membránové struktury