15. Koenzymy

 

 

Nebílkovinné součásti enzymů

 

 

 

Apoenzym + koenzym = holoenzym

 

 

Pevně (kovalentně i jinak) vázané – typ prostetické skupiny

 

Volně disociabilní – typ druhého substrátu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koenzymy oxidoreduktáz

 

 

 

 

 

 

Zástupci nikotinamidových koenzymů, NAD+ a NADP+

 

 

Zástupci flavinových koenzymů, FMN a FAD

 

 

Další koenzymy oxidoreduktáz

 

Koenzymy transferáz

 

 

 

 

Adenosintrifosfát (ATP) jako přenašeč aktivních skupin

 

 

 

 

Koenzymy přenosu jedno- a dvouuhlíkatých fragmentů

 

 

 

Koenzymy přenášející aktivní molekuly

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Kyanokobalamin, aktivní forma vitaminu B12 účastnící se intramolekulárního přesmyku