29. Regulace metabolismu a membránový transport

 

 

Obecné principy

 

BIOCHEMIE REGULACE

WIENER œ kybernetika

vyhodnocení odezva

chemické signály

receptor přenos elektrické

Regulační mechanismy

enzymy molekulární nukleové kyseliny

A. na úrovni buňky prostorové uspořádání

humorální -hormony

B. na úrovni orgánů - specializace neurální - nervy imunologická -Ig

Regulace na enzymové úrovni œ rychlá odezva

Regulace na úrovni NK œ indukce a represe œ pomalá odezva JACOB MONOD (1961) operonovð model

 

Prostorové uspořádání

- karnitinovð cyklus

Humorální regulace Endokrinní systém œ šlázy s vnitřní sekrecí → hormony BAYLISS, STARLING (1904) - hormony Chemické slošení œ NO, AMK, peptidy, bílkoviny, steroidy,

k.arachidonová Řízení CNS

 

Receptory pro hormony Steroidy-tyroidní hormony

 

Peptidy

 

Inzulín

 

Druzí poslové cAMP

 

Fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadpis 3. = 14

 

Popis obrázků = 14

 

Text = 12