29. Regulace metabolismu a membránový transport

 

 

Významné transportní systémy

 

 

NaK - ATPasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport glukosy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULACE příjmu glukosy insulinem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport HCl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitochondriální transporty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxidoredukční člunky – problém oxidace cytosolického NADH

 

                                  

                                                                                                                                                        

 

 

 

GLYCEROLFOSFÁTOVÝ člunek