Požadavky k rigorózní zkoušce z biochemie

 

 

Uchazeč musí být autor nebo spoluautor minimálně jednoho článku v časopise s impaktním faktorem. Nezbytnou podmínkou je předložení rigorózní práce obsahující originální výsledky.