Acetal
Látka vytvořená postupnou kondenzací dvou alkoholů s aldehydem. Obsahuje dva atomy kyslíku vázané na centrálním uhlíkovém atomu, který je obvykle chirální.