Enzym katalyzující tvorbu cyklického 3´,5´-adenosinmonofosfátu (c-AMP) z ATP. Hraje roli druhého posla, aktivuje proteinkinasy A.