Organismus schopný využívat kyslík ke svému metabolismu a který může žít i anaerobně.