Enzym katalyzující přenos aminoskupiny z a-aminokyseliny na 2-oxokyselinu.
 
 
 
Aminotransferasy jsou typickými nitrobuněčnými enzymy, které při poškození tkání pronikají přes buněčné stěny do mezibuněčného prostoru a dále do krevního oběhu. Jejich koncentrace v krevním séru (AST, ALT) je klinickým indikátorem poškození tkáně (játra, srdce, kosterní svaly).