Metabolická dráha fungující v obou směrech, tj. katabolickém i anabolickém (např. anaerobní glykolýza).