Systém schopný transportovat různé molekuly v obrácených směrech (viz transmembránový transport)