Schopnost organismů vytvářet svoje organické látky z minerálních složkek ( CO2, H2O, NH3).