Mutant, který není schopen růstu na médiu minimálního složení, na němž je schopen růstu divoký kmen.