Sekundární struktura vytvořená mezi dvěma nebo více polypeptidovými řetězci v plně rozvinuté formě a stabilizovaná vodíkovými vazbami.
 
 
Všimněte si, že vzhledem k orientaci obou řetězců může mít skládaný list paralelní nebo antiparalelní strukturu. Pokud je skládaný list vytvořen v rámci jediného polypeptidového řetězce, jsou obě vytvořeny následovně: