Proteiny vylučované B lymfocyty v krevním systému. Nejznámnější typ imunoproteinu se nazývá imunoglobulin G (IgG). Má molekulovou hmotnost asi 150 000 a je složen ze dvou řetězců těžkých (H) a dvou řetězců lehkých (L). Tyto podjednotky jsou vzájemně propojeny -S-S- můstky. Obě části, lehká i těžká, mají konstantní část a variabilní část, která je zodpovědná za vazbu specifického antigenu. Každý tetramer obsahuje dvě vazebná místa pro antigen.