Série enzymově katalyzovaných reakcí vedoucích ke konverzi prekurzorové molekuly na konečný produkt.