Vláknitý skelet vytvořený v cytoplasmě, který je zodpovědný za kontrolu tvaru buňky.