Enzym katalyzující odstranění nebo přičlenění elektronového páru a obvykle jednoho nebo dvou protonů z molekuly substrátu, např. alkoholdehydrogenáza:
 
R - CH2-OH + NAD+ č R-CHO + NADH + H+