Oddělení malých molekul od makromolekul pomocí semipermeabilní membrány nepropustné pro makromolekuly.