Růst na směsi dvou uhlíkatých zdrojů, z nichž první se spotřebuje před tím, než se mobilizuje druhý. E. coli rostoucí na směsi glukosy a laktosy využívá přednostně glukosu před laktosou.