Spektrofotometrická metoda využívající srovnání absorpčních spekter látky za dvou různých podmínek (např. oxidace a redukce), při kterých se spektrum látky výrazně mění. V referenční i měrné kyvetě je tentýž vzorek a poté se vzorek v měrné kyvetě např. zredukuje. Výsledné spektrum je rozdílem spektra látky redukované minus oxidované. Metoda se používá při stanovení obsahu cytochromů v mitochondriích.