Difuze látky přes membránu ve směru koncentračního gradientu přes specifický proteinový přenašeč.