Segment proteinu mající konformační integritu. Tato doména může zahrnovat celou bílkovinu nebo pouze její část.