Metoda určování sekvence proteinů postupným odbouráváním jednotlivých aminokyselin od NH2 konce pomocí fenylisothiokyanátu.