ZÁKLADNÍ POJMY
       
        Z BIOCHEME
        
        V. MIKEŠ
        
       Katedra biochemie PřF Masarykovy Univerzity Brno
       1997

        
        
       Slovník základních pojmů z biochemie obsahuje zhruba 500 pojmů. Některé z nich jsou vysvětleny pouze zkratkovitě, důležitějším jsou věnována schémata a obrázky. Pro zajímavost jsou připojeny animace.
       Tento software je připraven pro nastavení obrazovky 800 x 600. Pro sledování animací je vhodný procesor vyšší než 100 MHz. Windows 3.1 nebo Windows 95.

       Trojrozměrné modely bílkovin byly získány ze Swiss-3DImage Database a jsou uváděny z laskavým svolením dr. MC. Peitche, Geneva Biomedical Research Institute.
       
       Děkuji prof. L. Macholánovi, DrSc. za laskavou korekci rukopisu.
       Tento projekt byl podporován grantem FRVŠ.

       Copyright: Vladimír Mikeš, MU Brno, 1997-1999

       Literatura, ze které bylo čerpáno:
       Stryer, L.: Biochemistry, 1988
       Zubay, G.L. a spol: Principles of Biochemistry, 1994