Enzym štěpící fosfodiesterové vazby v určitém místě uvnitř polynukleotidového řetězce.