Enzym štěpící polypeptidový řetězec v některé z vnitřních peptidových vazeb.