Frakce ATP v systému obsahujícím směs ATP-ADP-AMP. Je definován jako:
 
Energetický náboj = (ATP + 0,5 ADP)
(ATP + ADP + AMP)
 

Vysoký energetický náboj inhibuje katabolické a stimuluje anabolické dráhy.