Část energie v systému využitelná pro užitečnou práci.
 
D G = DH + TDS
 
kde DH a DS jsou změny enthalpie a entropie.
Hodnoty standardní volné energie hydrolýzy důležitých sloučenin (DGo) jsou tabelovány:
 
DGo(kJ/mol)
fosfoenolpyruvát pyruvát -61,8
karbamoylfosfát karbamát -51,4
acetylfosfát acetát -43,0
kreatinfosfát kreatin -43,0
difosfát fosfát -33,4
acetylkoA acetát -31,3
ATP ADP
ADP AMP -30,5