Dva stereoisomery s více než jedním chirálním centrem, které se liší v konfiguraci na jednom z těchto chirálních center (např. glukosa a galaktosa).