Enzym štěpící fosfodiesterovou vazbu na jednom či druhém konci polynukleotidového řetězce, takže uvolní mononukleotid nebo krátký oligonukleotid.