Emise světla z molekuly v excitovaném stavu při jejím návratu do stavu základního.