Segment genomu, který kóduje jeden funkční protein.