Genetické charakteristiky organismu (odlišné od jeho pozorovatelných charakteristik, tj. fenotypu).