Protein vázaný k oligosacharidu nebo polysacharidu. Sacharidová složka je vázána glykosidovou vazbou přes OH skupinu threoninu nebo serinu a N-acetylgalaktosamin (O-glykoproteiny) nebo přes amidovou skupinu asparaginu a N-acetylglukosamin (N-glykoproteiny).