Rovnice popisující kvantitativní vztah mezi koncentrací nabitých látek na obou stranách membrány a transmembránovým potenciálem.
 
 
kde P jsou permeability K+, Na+ a Cl- a C koncentrace těchto iontů na jedné (i) či druhé (o) straně membrány.