Komplex vesiklů obklopených membránami, který interaguje s hrubým endoplasmatickým retikulem a kam se přenášejí proteiny určené pro organely, plasmatickou membránu nebo extracelulární transport. V Golgiho aparátu se připojuje k proteinům posttranslační modifikací (glykosylace, acylace, sulfatace).