Vysoce kondenzované oblasti chromosomu, které nejsou obvykle transkripčně aktivní.