Nukleoproteinová hmota eukaryontních chromosomů pozorovatelná pod mikroskopem.