pH při kterém má bílkovina nebo aminokyselina nulový sumární náboj. Bílkovina v izolektrickém bodu se nepohybuje v elektrickém poli a neváže se na iontoměniče. Izoelektrický bod neutrální aminokyseliny je aritmetickým průměrem pKa kyselé a bazické skupiny
pI = 1/2 (pK1 + pK2).
 
Podle pI se bílkoviny dělí na kyselé, neutrální a bazické. Příklad pI některých bílkovin:
 
pepsin 1
Inzulin 5,4
kolagen 6,6
Hemoglobin 7,1
Cytochrom c (savčí) 10,6
Lysozym (vaječný) 11.0