Enzymy katalyzující intramolekulární uspořádání atomů nebo funkčních skupin.
 
racemasy a epimerasy (EC 5.1)
cis-trans izomerasy (EC 5.2)
intramolekulární oxidoreduktasy (EC 5.3)
intramolekulární transferasy (EC 5.4)