Lipofilní pigmenty tvořené z izoprenových jednotek.